Autoři

MUDr. Jana Martincová

Na publikaci dále spolupracovali:

Bc. Radka Krajsová (návrh cvičební sestavy a korektura textu o cvičení)

Mgr. Jana Eliášová (příprava a nafocení pokrmů, korektura textu o výživě)

David Viktorin (recepty)

Petra Koucká, DiS. (provedení dentální hygieny, zdroj a korektura textu Péče o zuby)

MUDr. Simona Motlová (korektura gynekologických textů)

prim. MUDr. Petra Sejbalová (korektura psychiatricko-sexuologických textů)

MUDr. Silvie Rafčíková, MBA (korektura dermatologických textů)

MUDr. Pavel Trojan (korektura urologické části)

MUDr. Petra Kubáčková (korektura mikrobiologické části)

Lumír Smělík a BcA. Marek Smělík (fotografie na titulní straně)

Mgr. Hana Čihánková (vizážistka)

Mgr. Ruth Flugrová (jazyková korektura)

Bc. Andrea Blažková, DiS. (administrativní zázemí, korektura)

Mgr. Věra Tautová, DiS., Bc. Naďa Barochová,

MUDr. Pavel Martinec, Ing. Bc. Jan Gruber, Ph.D. (korektura)

a několik náctiletých chlapců a dívek

Sára Matjuginová – 17 let (ilustrace)

Richard Martinec – 14 let (foto a korektura)

Sophie Martincová – 18 let, Vojta Eliáš – 15 let (korektura)